Groendaken: Hype of noodzaak?

Groendaken: Hype of noodzaak?

De aanleg van groendaken is aan het boomen, en met reden! Wat extra groen in je leefomgeving is niet alleen mooi, het is ook zeer nuttig. Hoewel groendaken tegenwoordig meer en meer opduiken, worden ze al sinds de Klassieke Oudheid aangelegd, denk maar aan de hangende tuinen van Babylon. Waar de groendaken vroeger eerder een noodzaak waren als bescherming tegen kou en onweer, worden ze nu meer en meer aangelegd om de natuur een handje te helpen. Er zijn namelijk tal van voordelen verbonden aan de aanleg van een groendak.

Niet alleen zorgt het voor een verminderde afvoer van neerslag, maar het verlengt de levensduur van je dakbedekking én het vormt een buffer tegen luchtvervuiling. Tenslotte en niet onbelangrijk, in stedelijke gebieden helpen groendaken tegen het “urban-heat-island-effect”; het fenomeen waarbij de gemiddelde temperatuur in steden enkele graden hoger is dan in omliggende landelijke gebieden.

Er bestaan drie verschillende types groendaken.

Het extensieve groendak
Extensieve groendaken, ook wel natuurdaken of sedumdaken genoemd, zijn veelal begroeid met mossen, grassen, sedums en kruiden. Dit type daktuin is niet bedoeld om te wandelen, het gaat hier louter om de begroeiing. Een extensief groendak dient als een ecologische beschermlaag die weinig onderhoud vraagt. Bij dit type groendak kan je gebruik maken van de Gravelart Groendaktegels (of een laag Gravelroof van max. 20).

Het semi-intensieve groendak
Bij de semi-intensieve groendaken gaan we een dikkere laag Gravelroofsubstraat gebruiken, waardoor de beplantingsmogelijkheden een stuk ruimer zijn dan bij natuurdaken. Het semi-intensieve type geeft een echt ‘tuingevoel’, maar vraagt in vergelijking met een intensief groendak een relatief beperkt onderhoud.

Het intensieve groendak
De intensieve groendaken daarentegen worden ook wel eens daktuinen genoemd omdat je ze kan vergelijken met gewone tuinen qua uitzicht, gebruik en onderhoud. De intensieve daktuin kan gezien worden als een combinatietuin waar er zowel beloopbare zones als groenzones worden aangelegd. De groenzones kunnen begroeid zijn met gazon, meerjarige planten, struiken of zelfs bomen. Vanwege de grotere belasting, is er een aangepaste en versterkte dakconstructie nodig.

Leg je eigen groendak aan in 5 stappen

Bij het aanleggen van een groendak moet je rekening houden met een aantal zaken. Een van de eerste en belangrijkste zaken waar je rekening mee moet houden is de stevigheid van je dakconstructie. Eens je dit bevestigd hebt, kan je aan het werk. Per type groendak, moet je anders te werk gaan, maar Gravelart raadt sowieso een vijf-laagse opbouw aan voor de beste resultaten.

Stap 1: Bescherm je dak met een wortelwerende folie

Stap 2: Breng een synthetisch vlies aan

Stap 3: Gebruik een noppenbaan als derde laag. Deze biedt een bescherming voor de dakdichting en fungeert als drainagelaag voor het gehele oppervlak.

Stap 4: Gravelroof – Dit substraat is een uitgebalanceerde, lichte samenstelling voor groendaken, waarbij we aanraden die tussen de 15 en de 25 cm dik te plaatsen, afhankelijk van het type groendak en de vegetatie die je wenst op je daktuin.

Stap 5: De begroeiing.

Na dit alles is het nu enkel nog genieten. Laten we eerlijk zijn… Een groener en meer milieubewuste leefomgeving is iets waar we tegenwoordig meer en meer naar streven, en terecht. Een groendak is bijzonder en heeft zoals je ziet een aantal fijne voordelen.