Built to Last

Opdat je outdoor living ten volle zou kunnen beleven, bieden wij innovatieve bodemproducten aan. Op deze manier willen wij onze planeet beter achterlaten dan wij die gekregen hebben.

De missie van Gravelart is niet zo maar een statement. Als bedrijf staan we achter deze missie en doen we er ook alles aan om zowel het socio-economische als het ecologische aspect van het bedrijf op een innovatieve en verantwoorde manier verder uit te bouwen. Wij willen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen overstijgen, vandaar dat we spreken van BTL-ondernemerschap: ‘Build-to-last’. We geloven erin een verschil te maken in de wereld waarin we bouwen voor toekomstige generaties. We hebben namelijk maar één planeet en die moet blijven meegaan.

Mensen

Gravelart is als organisatie niet alleen verantwoordelijk voor zijn medewerkers, maar ook voor iedereen die betrokken is bij het proces van A tot Z. Door hier rekening mee te houden kunnen we ons steentje bijdragen, want duurzaam meerwaarde creëren is nu eenmaal waar Gravelart voor gaat.

Personeel

Als we spreken van sociaaleconomische duurzaamheid, spreken we van alle mensen die betrokken zijn, waarbij de eigen medewerkers uiteraard een belangrijk tandwiel vormen van de organisatie. Daarom is het niet alleen belangrijk om jobs te creëren, maar ook dat de medewerkers zichzelf kunnen zijn en dat ze alle kansen krijgen om te groeien.

Samenwerkingen

Met Gravelart hebben we dan ook een samenwerking opgestart met vzw Oranje hier in Zedelgem. Een keer per week komen een aantal mensen van oranje naar Gravelart en helpen ons met het vullen van de gravelboxen. Maar ook onze samenwerking met Kunstbaan mag zeker niet over het hoofd gezien worden. KunstBaan maakt van kunst een springplank naar sociale inclusie van volwassenen met een verstandelijke beperking. En het resultaat mag er zijn! (foto’s eindresultaat)

Keuze van leveranciers

Wanneer we een samenwerking met een leverancier opstarten, bekijken we alle factoren: type materialen die gebruikt worden, welke impact die heeft op de natuur, hoe en waar ze worden gemaakt.

Ons ecologisch verhaal

Betaalbare en duurzame energie is een thema die momenteel iedereen wel bezighoudt. Als bedrijf houden wij onze energie efficiëntie heel nauwgezet in het oog. Wij beperken de CO2 uitstoot en limiteren het waterverbruik waar het kan.
Gravelart gaat hierin op verschillende aspecten gaan inspelen:

Energieverbruik:

Gravelart draait 100% op groene energie die voort komt uit zonne-energie. Onze kantoren werden volgens de Europese richtlijn “bijna-energie-neutraal” gebouwd.

Transport? Zo ecologisch mogelijk.

75% van ons wagenpark rijdt elektrisch.
Wij zoeken onze leveranciers/groeves zo dicht mogelijk bij huis. Ons siergrind vinden wij vooral in Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië,… Om onze goederen bij ons op de depots te krijgen, doen wij er ook alles aan om ons transport zo ecologisch mogelijk te houden. Een grote hulp hierin is de scheepvaart: minder kilometers, dus minder brandstofverbruik betekenen immers een schonere lucht. Aanvoer per schip houdt 50 vrachtwagens per schip van de weg af!

Sinds 2018 beschikken wij nu in totaal over 11 euro 6 vrachtwagens. Euro 6 is de strengste emissienorm en hiermee neemt Gravelart weer een stapje richting een betere leefwereld.

Paperless administratie

Digitaal werken zorgt er voor dat kennis makkelijker kan worden uitgewisseld en dat de juiste versie is voor iedereen beschikbaar op één centrale plek. Door het onnodig printen te elimineren, verminderen wij het inktgebruik en het papierverbruik Een papierloze administratie biedt verscheidene voordelen: werknemers kunnen tijd en plaats onafhankelijk werken., de documenten zijn digitaal en op afstand beschikbaar, en dit leidt tot lagere kosten en een hogere productiviteit.

Dit alles samen is bouwen voor toekomstige generaties, met de juiste mensen en de juiste producten in gedachte. Wij hebben namelijk slechts één planeet en ook die moet blijven meegaan. Dit moet voortaan de boodschap zijn die alle ondernemers op elk mogelijk vlak moeten uitdragen.

Een duurzame toekomst. Daar gaan wij voor!