Privacy verklaring Gravelart BV

1. Introductie

Gravelart vindt het belangrijk om u duidelijk te informeren over wat er gebeurd met de persoonsgegevens die wij verzamelen. In deze privacyverklaring kan u nagaan wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak hebt in de verwerking van uw persoonsgegevens en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze privacyverklaring.

2. Verzamelen, gebruik, beheer, overdracht en veiligheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en het beheer van uw persoonsgegevens door Gravelart.
Verzamelen van persoonsgegevens
Gravelart verzamelt persoonsgegevens via diverse kanalen, onder meer via de post, telefoon, fax, website, sociale media, e-mailverkeer, cookies, doorklikgegevens en navigatiegegevens.
We verzamelen verscheidene persoonsgegevens, waaronder:
• Namen
• Adressen
• E-mailadressen
• Telefoonnummers, gsm-nummers en/of faxnummers
• Gegevens uit contracten, bestellingen en aankopen
• Gegevens uit contactformulieren
• Professionele gegevens zoals BTW- en KBO-nummers, coördinaten van contactpersonen van juridische entiteiten en de vennoten/partners van een onderneming. Wat betreft professionele gegevens worden ook gegevens bijgehouden verstrekt via externe kanalen zoals adressenbeheerders.
• Gegevens uit enquêtes en commerciële acties: Domeinnamen en IP-adressen wanneer u onze webpagina bezoekt
• Website, cookies en e-mailverkeer

De website van Gravelart wordt beheerd door Okappi met zetel te Mechelen (BE 0715.997.085).

Gravelart verzamelt ook persoonsgegevens naar aanleiding van het bezoeken van onze website en indien u doorklikt op een e-mail. Dit gebeurt via cookies en vergelijkbare technologieën, hierdoor trachten we de kwaliteit en de functionaliteiten van onze website te verbeteren.
Het gebruik van cookies kan ten allen tijde worden uitgeschakeld via de instellingen van uw webbrowser, dit kan mogelijk leiden tot een gebrekkig functioneren van onze website.
U zal enkel elektronische directe marketing-communicatie ontvangen als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven, uitschrijven op deze communicaties kan ten alle tijde en volledig kosteloos.
Indien u wenst te reageren op de inhoud van onze website of opmerkingen heeft over ons e-mailbeleid, dan kan dit via de contactgegevens opgenomen onder “Contactinfo”.

Gebruik van persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt met oog op het afsluiten van contracten met Gravelart, zo trachten we overeenkomsten correct te kunnen afsluiten.
De verzamelde persoonsgegevens worden bovendien gebruikt in het kader van het verbeteren van onze website of om u te contacteren voor directe marketingdoeleinden.
Gravelart kan verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons huidig privacy beleid. Indien dit het geval is, contacteren wij u alvorens de gegevens aan te wenden met het oog op deze nieuwe doeleinden. Wij stellen u op de hoogte van de wijzigingen en wij bieden u de kans uw toestemming te geven.

Beheer van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden beheerd door Gravelart, met zetel te Zedelgem (BE 0889.346.577).
Met het oog op de rechten die u heeft als datasubject, wordt door ons een register bijgehouden waarin alles omtrent de dataverzameling wordt georganiseerd en gedocumenteerd.
Binnen onze onderneming zijn de persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.
Om persoonsgegevens van onze klanten te mogen verzamelen in België hebben we vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Alle verstrekte persoonsgegevens bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.

Overdracht aan derde partijen
Onder geen beding worden persoonsgegevens overgedragen, verkocht of verhuurd aan derde personen of ondernemingen. Gravelart beschouwt de verstrekte gegevens ten allen tijde als vertrouwelijke informatie.
Enkel voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen we beroep doen op een externe verwerker. Indien dit gebeurt zien we strikt toe op de vertrouwelijke en veilige behandeling van uw persoonsgegevens. Onze gebruikelijke vertrouwelijkheids- en veiligheidsstandaarden worden steeds contractueel vastgelegd ten aanzien van deze verwerkers.
Een verwerker zal uw persoonsgegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken, alsook dienen uw persoonsgegevens te worden gewist van zodra de verwerker zijn opdracht heeft voltooid.

Veiligheid van de persoonsgegevens
Bij het ontvangen of overdragen van persoonsgegevens, gebruiken wij steeds erkende coderingstechnologieën die als gangbare standaarden gelden binnen de IT-sector.
Om te voorkomen dat persoonsgegevens die we ontvangen verloren gaan, onrechtmatig worden gebruikt of worden gewijzigd, hebben we de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd.
Wij gebruiken overigens steeds een beveiligde server bij het ontvangen of overdragen van kritieke informatie, zoals bankgegevens.

Procedure bij data lek
Indien Gravelart kennis neemt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en deze inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen de 72 uur op de hoogte gebracht.
Indien de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, stelt Gravelart de betrokkenen onverwijld in kennis, behoudens de wettelijke uitzonderingen.

3. Rechten als datasubject

Als datasubject beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens. U kan te allen tijde en volledig kosteloos gebruik maken van onderstaande rechten.

Inzage van informatie
Op aanvraag verlenen we personen toegang tot alle informatie die we van hen bijhouden. Indien u toegang tot uw persoonsgegevens wilt, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst of haar Data Protection Officer (zie gegevens onder “Contactinfo”). U dient daartoe steeds een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.

Wijziging van informatie
Op aanvraag verlenen we personen de mogelijkheid om eventuele onjuiste persoonsgegevens die we van hen bijhouden te corrigeren. U dient Gravelart of haar Data Protection Officer daartoe te contacteren (zie gegevens onder “Contactinfo”). Daartoe legt u steeds een geldig identiteitsbewijs voor.

Andere rechten
U beschikt tevens over volgende rechten:
• Recht op vergetelheid
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op bezwaar tegen de verwerking
• Recht op gegevensoverdracht
• Recht om zich tegen tegen profilering en automatische verwerking te verzetten
Indien u gebruik wenst te maken van bovenvermelde rechten, kan u daartoe contact opnemen met Gravelart of haar Data Protection Officer (zie gegevens onder “Contactinfo”), steeds na het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs.

4. Klachten

Indien u vindt dat het omgaan met persoonsgegevens door Gravelart BV niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of geldende wetgeving, dan kan u te allen tijde contact opnemen met Gravelart of haar Data Protection Officer (zie gegevens onder “Contactinfo”).
U kan zich ook steeds wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze onderneming.

5. Contactinfo

Indien u ons wenst te contacteren of opmerkingen wenst te formuleren, dan kan u daartoe gebruik maken van diverse communicatiekanalen:
Via e-mail: info@gravelart.be
Via telefoon: 050 24 10 40
Per post: Gravelart (BV) – Groenestraat 139 A – 8210 Zedelgem

 

Disclaimer Gravelart BV

Uitgever van deze website:
• Gravelart BV
• BE 0889.346.577
• 8210 Zedelgem, Groenestraat 139 A

Voor je deze site gebruikt
Gebruik deze site alleen als je de onderstaande voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord bent gegaan. De onderstaande voorwaarden kunnen op elke moment worden gewijzigd dus controleer regelmatig of deze pagina is aangepast.

Voorwaarden

Auteursrechtelijk beschermd materiaal
De volledige inhoud van deze website, waaronder tekst, afbeeldingen, filmpjes, muziek, ontwerp, etc., is het eigendom van Gravelart BV of van derden die toestemming hebben gegeven het te gebruiken. Deze rechten worden beschermd door internationaal auteursrecht, handelsmerken en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendommen. Afgezien van het downloaden en printen van de inhoud, zoals dat wettelijk is geoorloofd, is het niet toegestaan de inhoud van deze website te verveelvoudigen, uit te zenden, te publiceren (op websites), versturen, verwijderen, wijzigen of aan te passen.

Disclaimer
Gravelart BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. Wij kunnen desondanks niet garanderen dat de informatie op deze website accuraat en volledig is, of dat de website naar behoren werkt. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies, veroorzaakt doordat deze website niet gebruikt kan worden, wat de reden hiervan ook moge zijn.
Verder is Gravelart BV niet verantwoordelijk voor software, hardware of andere problemen, veroorzaakt door het gebruik van deze website. Houd er verder rekening mee dat de informatie op deze website de omstandigheden op het moment van publicatie weerspiegelen. Het kan voorkomen dat de informatie op het moment van publicatie afwijkt van de huidige omstandigheden.