Skimmers

Met skimmers verwijder je tot 85 % van het oppervlaktevuil voor het naar de bodem kan zinken. Skimmen = vervuiling vermijden.