De echte reden waarom wij elektrisch rijden!

Elke economische handeling heeft een ecologische impact. Gravelart probeert daarom net zoveel terug te geven aan de natuur als dat wij er van nemen. Eén van de maatregelen die wij hiervoor nemen, is het realiseren van de transitie (sinds 2012) van een wagenpark op fossiele brandstof naar één die volledig elektrisch is. Dat doen wij niet alleen omdat wij op die manier geen CO2 meer uitstoten. Er zit veel meer achter.

Er is een keerzijde aan elektrisch rijden zoals bijvoorbeeld de ‘range anxiety’; de vrees om in het hol van pluto te stranden met een lege batterij en zonder stopcontacten in zicht.

Er is ook de wereldwijde race om van fossiele brandstoffen over te schakelen naar schone energie, waarbij de ontginning van lithium voor de productie van batterijen een zware impact maakt op het milieu. Bij Gravelart noemen wij dat geen nadelen maar flauwe uitvluchten om genoegen te nemen met een status quo. Het is onze overtuiging om als bedrijf de positie van early adopter in te nemen wanneer mogelijk met als bedoeling onze stakeholders mee te inspireren. De voordelen van elektrisch rijden zijn niet te ontkennen en daarom gaan wij voor een 100 % elektrisch wagenpark. Wij sommen enkele van de belangrijkste voordelen voor je op.

elektrisch rijden

Fijn stof

Vlaanderen heeft de richtwaarden voor fijn stof concentraties zoals die zijn opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie nog nooit gehaald. Daardoor zorgt fijn stof in België nog dagelijks voor 2 sterfgevallen. Elektrische wagens stoten helemaal geen fijn stof uit.

Bye bye fossiele brandstoffen

Rond 1832 ontwerpt Robert Anderson de eerste elektrische wagen, die op dat moment nog meer weg heeft van een koets. Enkele jaren later, rond de eeuwwisseling reed 40 % van alle wagens op stoom, 38 % al op elektriciteit en ‘slechts’ 22 % op fossiele brandstof. Elektriciteit had dus tijdens het begin van de vorige eeuw al alle kans op slagen, ware het niet dat rond 1910 de heer Henry Ford de massaproductie van brandstofwagens op punt zette en daarmee de productiekosten drastisch omlaag haalde. Elektrische wagen werden plotsklaps te duur, te beperkt op vlak van autonomie en te traag.

Een eeuw later is het Tesla Motors die de elektrische wagen weer op de kaart zet en met succes, want de gehele auto industrie volgt, sommigen eerder schoorvoetend, hun voorbeeld. Zo is de doelstelling van de Volkswagen groep om tegen 2025 meer dan 70 elektrische modellen op de markt te brengen. Tegen diezelfde tijd schatten autofabrikanten in dat er tussen de 40 en 70 miljoen elektrische wagens op de baan zullen zijn. Daarmee nemen wij langzaam maar zeker (eindelijk) afscheid van fossiele brandstoffen.

Echt groene energie

Gravelart wordt dus stukje bij beetje minder afhankelijk van fossiele brandstoffen maar daar houdt het voor ons niet op. Ons wagenpark wordt aangedreven door 100 % groene elektriciteit, die wij bovendien volledig zelf opwekken met zonnepanelen.

Lagere onderhoudskost

De onderhoudskost van een elektrische wagen is, volgens voorzichtige schattingen, tot een derde goedkoper. Volgens onze berekeningen is dat zelfs tot de helft goedkoper. Logisch, als je weet dat het meeste onderhoud aan de motor gebeurt en een elektrische wagen er geen heeft. De remschijven bijvoorbeeld zullen ook minder snel vervangen moeten worden omdat elektrische wagens vooral regeneratief remmen. En je versnellingsbak kan niet stuk gaan, want ook die heb je niet.

Veiliger en efficiënter

Elke elektrische wagen is uitgerust met een behoorlijke accu in de bodem. Daardoor ligt het zwaartepunt van de wagen laag en is een elektrische wagen veel stabieler en dus veiliger.

Daarnaast heeft een elektromotor en hogere efficiëntie dan benzine- en waterstofauto’s. 74 % tot 94 % van de energie wordt omgezet in voortbeweging. Bij wagens met benzinemotoren is dat 14 % tot 30 %.

Minder geluidshinder

Door het ontbreken van een verbrandingsmotor is een elektrische wagen ook stil en veroorzaakt het geen geluidshinder. Op dit moment is 75 % van het wagenpark bij Gravelart al elektrisch.

Als klant van Gravelart help jij elke dag opnieuw bijdragen aan een groenere toekomst. Dat is ons engagement: onze wereldbol iets beter achterlaten dan hoe wij hem gekregen hebben.